MORE THAN A HOSPITAL

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เป็นมากกว่าโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแห่งการมีส่วนร่วมและเยียวยาสุขภาพ

สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัญชาเครษฐกิจพอเพียง
และตอบสนองนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนให้มีคุณภาพ
ตามบริบทพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายแพทย์กิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การให้บริการตรวจรักษา

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

บริการคลินิกประจำวัน
สามารถตรวจสอบวันให้บริการได้ตามตารางให้บริการคลินิก

ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สายด่วนฉุกเฉิน 081-980-4841

บริการคลินิกทันตกรรม

บริการคลินิกทันตกรรมในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด

บริการแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัดในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

บริการคลินิกฟ้าวันใหม่

บริการคลินิกฟ้าวันใหม่
บริการทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08:00น. - 16:00น.

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
10 พ.ย. 2566
งานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
25 ส.ค. 2566
งานพัสดุ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
4 ส.ค. 2566
งานพัสดุ
เผยแพร่(ร่าง)ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต
24 ก.ค. 2566
งานพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
17 ก.ค. 2566
งานพัสดุ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
8 ธ.ค. 2566
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
30 พ.ย. 2566
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
22 พ.ย. 2566
งานทรัพยากรบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 มี.ค. 2566
งานทรัพยากรบุคคล
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
21 มี.ค. 2566
งานทรัพยากรบุคคล

ข่าวสารกิจกรรม