ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๔ อัตรา
3 เม.ย. 2567
ประกาศโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
8 ธ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
30 พ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
22 พ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 มี.ค. 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
21 มี.ค. 2566
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด
21 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด
14 ก.พ. 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด
6 ก.พ. 2566
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
24 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
19 ม.ค. 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 ม.ค. 2566
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
20 ธ.ค. 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
1 ธ.ค. 2565
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
27 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
20 ก.ย. 2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
8 ก.ย. 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
11 ม.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน โดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
30 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
26 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
16 พ.ย. 2564
ประกาศการขึ้นบัญชีจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
30 ก.ย. 2564
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด)
17 ก.ย. 2564