ประชาสัมพันธ์งานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อสมทบกองทุน “คนกัลยาณิวัฒนา ไม่ทอดทิ้งกัน” ^ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้อนาถา ผู้พิการ เด็กยากไร้กำพร้าและด้อยโอกาส ^^ "Galyani Vadhana 2024 72 พรรษา จิตอาสา วิ่งปันสุข"


ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อสมทบกองทุน “คนกัลยาณิวัฒนา ไม่ทอดทิ้งกัน” ^ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้อนาถา ผู้พิการ เด็กยากไร้กำพร้าและด้อยโอกาส ^^ "Galyani Vadhana 2024 72 พรรษา จิตอาสา วิ่งปันสุข" วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

27 ธ.ค. 2566