ประกาศโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)

ประกาศโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
8 ธ.ค. 2566
หากเปิดใน Browser บน IOS (Safari) ไฟล์อาจจะไม่แสดง ให้ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์