ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
19 มิ.ย. 2567
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
4 มิ.ย. 2567
เผยแพร่(ร่าง)ประกาศและเอกสาร ,ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
27 พ.ค. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2567
15 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ เครื่อง
23 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567
ประกาศเผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
27 มี.ค. 2567
เผยแพร่(ร่าง)ประกาศและเอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
20 มี.ค. 2567
ประกาศขอเปลี่ยนแปลงรหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
20 มี.ค. 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน
15 มี.ค. 2567
เผยแพร่ค่าเสื่อม
12 มี.ค. 2567
เผยแพร่
12 มี.ค. 2567
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2567
8 ก.พ. 2567
เผยแพร่
14 พ.ย. 2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
10 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
25 ส.ค. 2566
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
4 ส.ค. 2566
เผยแพร่(ร่าง)ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต
24 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
17 ก.ค. 2566
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
29 มิ.ย. 2566
เผยแพร่(ร่าง)ประกาศและเอกสาร ,ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
23 มิ.ย. 2566
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวด, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
22 มิ.ย. 2566
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)ระดับหน่วยบริการ 60% ปีงบประมาณ 2566
2 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ คัน
9 พ.ค. 2566
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
5 เม.ย. 2566
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
31 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
30 มี.ค. 2566
เผยแพร่(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อ, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
29 มี.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถพยาบาลฯ) จำนวน ๑ คัน
14 ก.พ. 2566
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 104 รายการ
29 พ.ย. 2565
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
8 เม.ย. 2565
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
25 มี.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
18 มี.ค. 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
15 ก.พ. 2565
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
20 ม.ค. 2565