พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้เดินทางมาตรวจเยียมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้เดินทางมาตรวจเยียมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลได้ให้การสนับสนุน ในปี ๒๕๖๗ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิภาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ

8 ก.พ. 2567