ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสพีวี (HPV)


วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๔๐ น. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้ออกให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสพีวี (HPV) ตามนโยบาย (Quick Wins) 100 วัน Save Our Children by 1 Million HPV Vaccines ของกระทรวงสาธารณสุขนักเรียนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 26 คน โดยมีนายกิตติภัณฑ์ คำธิตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

29 พ.ย. 2566