ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโดยจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 มี.ค. 2566
หากเปิดใน Browser บน IOS (Safari) ไฟล์อาจจะไม่แสดง ให้ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์