เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
4 ส.ค. 2566
หากเปิดใน Browser บน IOS (Safari) ไฟล์อาจจะไม่แสดง ให้ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์